Sinds 1981 werk ik in de wereld van de cultuureducatie, op het snijvlak van kunst, cultuur en onderwijs. De expertise die ik in die dertig jaar opbouwde, breng ik nu overal in praktijk als zelfstandig adviseur, docent, facilitator en ontwikkelaar.

Veelzijdigheid en creatieve uitdaging staan daarbij voorop. Dat betekent dat ik me niet beperk tot een bepaald werkterrein of een enkele discipline.

Ik vind het belangrijk dat mijn ideeën over onderwijs en educatie worden gevoed door de praktijk. Daarom geef ik nog steeds les, ontwikkel ik educatief materiaal en bezoek ik scholen op ieder niveau.


Belang van creativiteit
Mijn werk voor landelijke, regionale en stedelijke opdrachtgevers brengt me op allerlei plaatsen in het land, van Staphorst tot Amsterdam, van basisschool tot universiteit. Maar of het nu gaat over beleid of de onderwijspraktijk, altijd staat het grote belang van creativiteitsontwikkeling voor kinderen, jongeren en volwassen centraal.

Dat belang beperkt zich niet tot de wereld van kunst en cultuur.

Als kinderen hun talenten en creatieve vermogens ontwikkelen, heeft dat zijn neerslag op alle terreinen van hun leven. Creativiteit is de drijvende kracht achter verandering en vernieuwing. Het verbindt kunst en wetenschap, nieuwsgierigheid en vakmanschap. Het verrijkt onze samenleving in allerlei opzichten.


Visie
Goed onderwijs, een stimulerende schoolomgeving, kan de voorwaarden scheppen waarbinnen talenten tot bloei komen. In mijn visie hoort creativiteitsontwikkeling daarom in het hart van het onderwijs te staan, van kleuterschool tot academie. Ik zie daarvan dagelijks prachtige voorbeelden en ik reken het tot mijn taak hun pleitbezorger te zijn.


Moet Je Doen
Het was om die reden dat ik een aantal jaar geleden met een tiental collega’s de basisschoolmethode Moet Je Doen Kunst en Cultuur ontwikkelde voor uitgeverij ThiemeMeulenhoff. Daarin vormt creativiteitsontwikkeling de basis voor projectonderwijs in vijf kunstzinnige disciplines. Theorie in de praktijk. Zie www.moetjedoen.nu.

Andere recente opdrachtgevers vind je op mijn LinkedIn-pagina.